SB. 1700 g

Sals especials per blanquejar tota mena de metalls.

L’aplicació del bany d’aquestes sals, que no requereix àcid sulfúric, permet emblanquir les peces oxidades un cop surten del foc.