SH. 1 Kg

Sals concentrades per a desgreixatge electrolític.

Desgreixa fortament qualsevol superfície metàl·lica deixant-la llesta per a aplicar-hi qualsevol bany galvànic o pàtina, posteriorment. Es tracta d’un procés imprescindible prèviament a l’aplicació de qualsevol tipus de bany o tractament químic.