909 DESGREIXADOR ULTRASONS. 1 Kg

Sals especials de desgreixatge per a una neteja profunda de la brutícia en peces de joieria causada per l’ús de productes de tractament emprats en reparacions o en la producció de noves peces.

Permet la neteja en profunditat les restes de pastes de polir o qualsevol altra brutícia grassa, essent apte per a tots els metalls (inclosos els metalls lleugers) i plàstics.