FLUX-4. CONSERVADOR DE POLIT. 1 L

Flux especial per a la conservació del polit durant el procés de soldadura.